GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
726 Udugoda   Mrs. M.R.K. Amarasooriya 071-3847026
727 Pitawala   Mr. Liyanarachchi 071-8385484
728 Angammana   Mrs. M.G.W.Sumathipala 071-7722345
729 Panwila   Mr. H.M.M.G.Herath Banda 071-3846799
730 Araththana   Mr. K.G.D. Eugine 071-8619779
731 Madulkele   Mr.D.M.P.W.P. Disanayake 071-4673416
732 Hathale   Miss. D.M.A.C.S. Dasanayake 076-5516833
733 Mahapathana   Miss. H.P.S.K.Premasiri 075-8486129
734 Watakele   Mr.S. Anosan 077-0633874
735 Kelebokka   Mrs. K. Yogarathnam 071-1762947
736 Beddegama   Mr. G.G. Sril Parakrma 072-5156376
737.Thawalanthenna   Mr. G.G. Sril Parakrma (Act) 072-5156376
738 Gomaraya   Mr. R.G.S. Senakage 071-4174499
739 Kosgama   Mr. I.L.M.Ifthikar 071-8570935

News & Events

28
Aug2017
ප්‍රාදේශිය කලා මංගල්‍යය  රුවන් කෙත 2018

ප්‍රාදේශිය කලා මංගල්‍යය රුවන් කෙත 2018

ප්‍රදේශිය කලා මංගල්‍යය  රුවන් කෙත 2018 2018/10/15...

Scroll To Top